Melissafonden är en oberoende stiftelse som bildades år 2002.

SYFTET MED STIFTELSEN ÄR ATT HJÄLPA UTSATTA KVINNOR MED ETT SKYDDAT MELLANBOENDE. DÄR DE I LUGN OCH RO FÅR MÖJLIGHET ATT SAMLA SIG OCH HÄMTA KRAFT TILL EN NY FRAMTID FÖR SIG OCH SINA EVENTUELLA BARN.

Melissafonden har idag ett 20-tal lägenheter, allt ifrån små ettor för ensamstående kvinnor till mammor med ett litet barn, till tvåor och större rymliga treor för mammor med flera barn. Lägenheterna är fullt möblerade och allt finns för ett fint och trivsamt boende. Våra lägenheter är belägna i Stockholmsområdet, men vi tar emot kvinnor från alla delar av vårt land.

Hos oss får man bo upp till två år, ibland längre. Vi har ingen kö till boendet, utan det är behov och tillgång som styr.
Det är socialtjänsten som placerar och en hotbild ska finnas.

Vi vet hur betydelsefullt det är att ha en egen dörr att stänga.