Syfte

Melissafonden stiftades med en grundtanke - att hjälpa unga kvinnor som fastnat i ett hotfullt förhållande som de med egen kraft inte orkar ta sig ur.

Ofta bor man ihop, och egen bostad är inte lätt att hitta. Detta medför i sin tur att misshandel och trakasserier fortgår och så småningom blir som en del av vardagen. Detta kan pågå i flera år. Tyvärr är det så att kvinnomisshandel, psykisk eller fysisk, ofta är belagd med skam. Den misshandlade tar ibland på sig skulden och tror på mannens löften om att misshandeln inte skall hända igen. DET GÖR DEN NÄSTAN ALLTID.
Vi hoppas kunna bli den katalysator som får dessa unga kvinnor att samla sina krafter och ta sig därifrån.
Detta förefaller väl drastiskt för många, men över 20 kvinnor dödas av närstående män varje år i vårt land.
Vi vet av erfarenhet att ett eget boende kan vara räddningen. Därför kommer vi att arbeta på att finna lösningar på just det problemet. Vi kommer även att erbjuda ett skyddat akutboende där vårt nätverk av terapeuter med samtal och stöd kommer att finnas till hands.

SYFTET MED STIFTELSEN ÄR ATT HJÄLPA UNGA KVINNOR TILL ETT SKYDDAT BOENDE DÄR DE I LUGN OCH RO FÅR MÖJLIGHET ATT SAMLA SIG OCH FÅ KRAFT TILL ETT NY FRAMTID.