Stöd fonden

Det finns många sätt att hjälpa, men framför allt behöver vi pengar och hjälp med att hitta fler lägenheter. Vi har ständigt kö till våra boenden.

Vi tar också gärna emot idéer och förslag som kan främja utvecklingen av stiftelsen.
E-posta dina förslag till info@melissafonden.org

Det handlar om att värna och hjälpa och det kan göras på många sätt.

Vårt plusgirokonto är 90 1981-1. Alla 90-konton kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Vi hoppas på Ditt bidrag, stort som smått!

Ett varmt tack på förhand!


Styrelsen i Melissafonden