Behöver du hjälp?

Melissafonden hjälper unga kvinnor med akutboende. Hit kan du vända dig om du behöver komma från en miljö som känns hotfull. Ditt liv kan bli ett helvete.
Kontakta oss innan det är för sent.
Tänk på att första slaget kommer att följas av fler.
Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor i Sverige av män i närstående relation. Av dessa är 5 st svenska kvinnor.

Så här avslöjar du om du lever i ett farligt förhållande:

Fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld
Hot och/eller avsikt att utöva våld
Upptrappning av våld/hot
Attityd som ursäktar partnervåld
Sjukt kontrollbehov (vårt tillägg)
Sjuklig svartsjuka (vårt tillägg)
Annan kriminalitet
Problem i förhållanden
Problem på arbetsmarknaden
Missbruk av alkohol eller droger
Psykisk störning (psykopat, vår anmärkning)

Källa Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall